สถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น

PRACHACHUEN POLICE STATION

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสถานีตำรวจนครบาล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ดูรายละเอียด Share: Shar… Continue reading การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสถานีตำรวจนครบาล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการปรับปรุงอาคารที่พัก สน.ประชาชื่น

โครงการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยข้าราชการ สน.ประชาชื่น C… Continue reading โครงการปรับปรุงอาคารที่พัก สน.ประชาชื่น