สถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น

PRACHACHUEN POLICE STATION

ข้อมูลผู้บริหาร

พ.ต.อ.ประสพโชค เอี่ยมพินิจ

Pol.Col.Prasopchok Aimpini

ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น

SUPERINTENDENT

หมายเลขโทรศัพท์

๐๘๑ ๕๕๕ ๙๙๑๙

2 รองผู้กำกับการจราจร

พ.ต.ท.อภิชัย หวลจิตต์

Pol.Lt.Col.Apichai huanjitr

รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม

DEPUTY SUPERINTENDENT

(SUPPRESSION)

หมายเลขโทรศัพท์

๐๘๑ ๖๓๐ ๗๙๒๕

พ.ต.ท.ธรรมภณ วงษ์จันทร์เพ็ญ

Pol.Lt.Col.Thammaphol Wongjunpen

รองผู้กำกับการสอบสวน

DEPUTY SUPERINTENDENT

(INQUIRY)

หมายเลขโทรศัพท์

๐๘๔ ๗๕๔ ๔๘๔๘

พ.ต.ท.สุนทร ไชยรักษา

Pol.Lt.Col.Soontorn Chairaksa

รองผู้กำกับการสืบสวน

DEPUTY SUPERINTENDENT

(INVESTIGATION)

หมายเลขโทรศัพท์

๐๘๖ ๑๘๙ ๓๘๐๐

พ.ต.ท.อัครัช ถนอมชาติ

Pol.Lt.Col.Oakkharat tanomchat

รองผู้กำกับการจราจร

DEPUTY SUPERINTENDENT

(TRAFFIC)

หมายเลขโทรศัพท์

๐๘๖ ๓๗๕ ๙๐๒๑

ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔