สถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น

PRACHACHUEN POLICE STATION

รองผู้กำกับการ

2 ชัยนาม

พ.ต.ท.ชัยนาม นักไร่

Pol.Lt.Col.Chainam Nagrai

รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม

DEPUTY SUPERINTENDENT

(SUPPRESSION)

หมายเลขโทรศัพท์

๐๙๘ ๙๘๗ ๙๑๙๙

 

4 รองผู้กำกับสอบสวน

พ.ต.ท.ธรรมภณ วงษ์จันทร์เพ็ญ

Pol.Lt.Col.Thammaphol Wongjunpen

รองผู้กำกับการสอบสวน

DEPUTY SUPERINTENDENT

(INQUIRY)

หมายเลขโทรศัพท์

๐๘๔ ๗๕๔ ๔๘๔๘

4.1

พ.ต.ท.วิทวัส แสงเพิ่ม

Pol.Lt.Col.Wittawat Sangperm

รองผู้กำกับการสืบสวน

DEPUTY SUPERINTENDENT

(INVESTIGATION)

หมายเลขโทรศัพท์

๐๙๕ ๒๕๖ ๔๖๔๑

รองผู้กำกับการจราจร

พ.ต.ท.อัครัช ถนอมชาติ

Pol.Lt.Col.Oakkharat tanomchat

รองผู้กำกับการจราจร

DEPUTY SUPERINTENDENT

(TRAFFIC)

หมายเลขโทรศัพท์

๐๙๔ ๗๖๕ ๗๕๕๕

ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖