สถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น

PRACHACHUEN POLICE STATION

รองผู้กำกับการ

2 รองผู้กำกับการจราจร

พ.ต.ท.อภิชัย หวลจิตต์

Pol.Lt.Col.Apichai huanjitr

รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม

DEPUTY SUPERINTENDENT

(SUPPRESSION)

หมายเลขโทรศัพท์

๐๘๑ ๖๓๐ ๗๙๒๕

4 รองผู้กำกับสอบสวน

พ.ต.ท.ธรรมภณ วงษ์จันทร์เพ็ญ

Pol.Lt.Col.Thammaphol Wongjunpen

รองผู้กำกับการสอบสวน

DEPUTY SUPERINTENDENT

(INQUIRY)

หมายเลขโทรศัพท์

๐๘๔ ๗๕๔ ๔๘๔๘

3 รองผู้กำกับสืบสวน

พ.ต.ท.สุนทร ไชยรักษา

Pol.Lt.Col.Soontorn Chairaksa

รองผู้กำกับการสืบสวน

DEPUTY SUPERINTENDENT

(INVESTIGATION)

หมายเลขโทรศัพท์

๐๘๖ ๑๘๙ ๓๘๐๐

รองผู้กำกับการจราจร

พ.ต.ท.อัครัช ถนอมชาติ

Pol.Lt.Col.Oakkharat tanomchat

รองผู้กำกับการจราจร

DEPUTY SUPERINTENDENT

(TRAFFIC)

หมายเลขโทรศัพท์

๐๘๖ ๓๗๕ ๙๐๒๑

ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔