สถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น

PRACHACHUEN POLICE STATION

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ลำดับ

รายละเอียด

คำอธิบาย

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

อยู่ระหว่างปรับปรุง

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

อยู่ระหว่างปรับปรุง

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

อยู่ระหว่างปรับปรุง