สถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น

PRACHACHUEN POLICE STATION

อำนาจหน้าที่