สถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น

PRACHACHUEN POLICE STATION

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ )

ฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายป้องกันและปราบปราม

ฝ่ายสอบสวน

ฝ่ายจราจร

ฝ่ายสืบสวน