สถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น

PRACHACHUEN POLICE STATION

ผู้กำกับการ

พ.ต.อ.ประสพโชค เอี่ยมพินิจ

Pol.Col.Prasopchok Aimpinij

ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น

SUPERINTENDENT

หมายเลขโทรศัพท์

๐๘๑ ๕๕๕ ๙๙๑๙

ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔