สถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น

PRACHACHUEN POLICE STATION

เขตอำนาจการรับผิดชอบและเขตพื้นที่การปกครอง
สถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น

ทิศเหนือ

เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเท้าด้านนอกของถนนงามวงศ์วานฟากใต้ บรรจบกับริมฝั่งคลองประปาฝั่งตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวขอบทางเท้าด้านนอกของถนนงามวงศ์วานฟากใต้ จนบรรจบกับแนวขอบทางเท้าด้านนอกของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต) ฟากตะวันตก

ทิศตะวันออก

เริ่มจากบริเวณที่แนวขอบทางเท้าด้านนอกของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต) ฟากตะวันตกบรรจบกับขอบทางเท้าด้านนอกของถนนงามวงศ์วานฟากใต้ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวขอบทางเท้าด้านนอกของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต) ฟากตะวันตก จนบรรจบกับแนวขอบทางเท้าด้านนอกของของถนนในซอยวิภาวดี 11 ฟากเหนือ

ทิศใต้

เริ่มจากบริเวณที่แนวขอบทางเท้าด้านนอกของถนนในซอยวิภาวดี 11 ฟากเหนือ บรรจบกับแนวขอบทางเท้าของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต) ฟากตะวันตก ไปทางตะวันตก ตามแนวของทางเท้าด้านนอกของถนนในซอยวิภาวดี 11 ฟากเหนือ บรรจบกับบริเวณไหล่ทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ บรรจบกับไหล่ทางรถไฟสายใต้ ฟากใต้ ตามแนวไหล่ทางรถไฟสายใต้ ฟากใต้ บรรจบกับริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเลียบไปตามริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งเหนือ จนบรรจบกับริมฝั่งคลองบางเขนฝั่งตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี

ทิศตะวันตก

เริ่มจากบริเวณที่ริมฝั่งคลองบางเขนฝั่งตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรีบรรจบกับริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝั่งคลองบางเขนฝั่งตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี บรรจบกับริมฝั่งคลองประปาฝั่งตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝั่งคลองประปาฝั่งตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี จนบรรจบกับขอบทางเท้าด้านนอกของถนนงามวงศ์วาน ฟากใต้