สถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น

PRACHACHUEN POLICE STATION

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสถานีตำรวจนครบาล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

Share:

Share on facebook
Facebook
สถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น

สถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น