สถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น

PRACHACHUEN POLICE STATION

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

๑.

แบบรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕